Preparació de medicació ( SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació)

 

Preu del servei: 2 euros (blíster setmanal) + l’aportació que correspon del pacient a CatSalut (10%,40%,60%).