Control de la pressió arterial i càlcul de risc cardiovascular

CONTROL DE LA PRESSIÓ ARTERIAL

Preu del servei: 50 cèntims

CONTROL DEL NIVELL DEL COLESTEROL ( total)

Preu del servei: 5 euros/test.

CONTROL DEL NIVELL DEL COLESTEROL (hdl,ldl,vldl)

Preu del servei: 12 euros/test