Altres analítiques

CONTROL DELS NIVELLS DE GLUCOSA:

Preu del servei: 3 euros/test.

CONTROL DE LA MASSA CORPORAL:

Preu del servei: 1 euro.

PROVA D’EMBARÀS

Preu del servei: 11,75 euros.